Časté dotazy

Test proudového chrániče

SPRÁVNÝ POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ PROUDOVÉHO CHRÁNIČE

(Před započetím testu doporučujeme mít z ovládacího panelu trvale sejmutou ochrannou krycí fólii)
Vířivá vana INTEX Pure Spa je na konci napájecího kabelu vybavena proudovým chráničem (RCD). RCD musí být před každým použitím otestováno. Vířivku nepoužívejte pokud RCD nefunguje správně - odpojte napájecí kabel dokud nebude závada kvalifikovaně opravena.

PŘED POUŽITÍM PROUDOVÉHO CHRÁNIČE (RCD)

  • zástrčka musí být vždy suchá. Připojovat zařízení do mokré zástrčky je přísně zakázáno!
  • zástrčka vířivky musí být přímo připojena pouze k uzemněné zásuvce pevné elektrické instalace
  • abyste snížili nebezpečí zásahu elektrickým proudem a požáru, nepoužívejte prodlužovací kabely, časovače, adaptéry nebo konvertory. Zajistěte řádně umístěnou zásuvku

Poznámka: Používání prodlužovacích kabelů bývá častým zdrojem poruch a poškození: např. vypálená přívodní vidlice, podpětí apod. Je třeba brát i ohled na bezpečnostní riziko spojené s používáním prodlužovacího kabelu. Používání prodlužovacích kabelů je zakázáno – viz uživatelský manuál výrobce.