Časté dotazy

Sestavení bazénu EasySet

Prostředí a způsob sestavení bazénu EasySet silně ovlivňuje jeho stabilitu při napuštění a používání. Je hned několik bodů, které byste měli mít na paměti. Níže uvádíme několik z nich:

Před napuštěním bazénu

Pevný a rovný povrch

 • Ujistěte se, že zem, na kterou položíte bazén, je rovná, není nakloněná a že bude okolo bazénu dostatek místa.
 • Odstraňte kamínky, větvičky a jiné ostré předměty, abyste se vyhnuli případnému poškození bazénu.
 • Položte bazén na pevný povrch jako například kachličky, abyste předešli propadu bazénu.

Podložka pod bazén


Vždy pokládejte bazén na podložku, abyste předešli poškození dna bazénu. Většina bazénů má podložku přibalenou v balení. Pokud ji v balení nemáte, lze použít pod bazén jakoukoli jinou plachtu.

Položení pláště bazénu

 • Sestavujte EasySet bazén alespoň ve dvou lidech
 • Rozložte plášť tak, aby byl přesně uprostřed podložky a okolo okrajů měl stejně velký prostor
 • Netahejte bazén po zemi, mohl by se poškodit
 • Dno bazénu by mělo být co nejvíc rovné – ohyby pláště můžete narovnat tak, že z prostředka vytlačíte přehyby směrem ven ke vnějšímu okraji. Toto dělejte pouze bosýma nohama.

Během napouštění bazénu

Nafukovací prstenec

 • Ujistěte se, že nafukovací prstenec je na vnější straně stěny bazénu a že je narovnaný. Nyní můžete prstenec nafouknout.
 • K nafouknutí prstence použijte pouze ruční pumpu. Nepoužívejte kompresor.
 • Nepřefukujte nafukovací prstenec. Sluncem/teplem se vnitřní vzduch rozpíná a materiál by se ještě víc roztáhl.

Napouštění vody do bazénu

 • Před napouštěním zkontrolujte, že je vypouštěcí ventil z vnitřní i z vnější strany bazénového pláště pořádně uzavřený.
 • Napusťte bazén do výšky 3 cm a překontrolujte, jestli někde neuniká voda a zda se výška hladiny výrazně nesnižuje. Pokud ne, pak můžete dopustit zbytek vody.
 • Stěny bazénu se automaticky narovnají se zvyšující se hladinou vody.
 • Nafukovací prstenec sám „naskočí“ do správné pozice, jakmile bude v bazénu dostatek vody.

Možné důsledky nesprávného postupu při sestavování bazénu EasySet:

Pokud je zem měkká a křivá, bazén se může převracet.

Pokud nejsou urovnané ohyby pláště na dně bazénu, pak výsledný tvar bazénu nebude kruhový a celý EasySet bazén se stane nestabilním.

Sluncem/teplem se vnitřní vzduch rozpíná a nafukovací prstenec se roztáhne. Pokud je nafukovací límec nafouknutý přespříliš, může dojít k jeho vyboulení.