Časté dotazy

Chyba E91

Chybové hlášení E91 se může zobrazit z několika důvodů:

  • nedostatečná koncentrace soli ve vodě → doplňte do vody sůl na požadovanou úroveň dle instrukcí uvedených v manuálu

  • zavápnění elektrody solinátoru → elektrodu vyčistěte octem dle instrukcí uvedených v manuálu

  • konec životnosti elektrody/ její opotřebení dochází k němu v okamžiku, kdy je vířivka intenzivně používaná nebo je používaná již delší dobu , a to i ve stavu, kdy jsou elektrody čisté → nutnost elektrodu vyměnit za novou.
    Odpovídající číslo náhradního dílu (elektrod a/ titanové pláty ) naleznete v manuálu jde o 5 ti místní číselný kód (např. 11899). Elektrodu jde objednat jako náhradní díl.

  • teplota vody ve vířivce nižší než 10 °C → zkontrolujte funkcionalitu zařízení při vyšší teplotě vody

  • pokud nepomůže žádný z výše uvedených postupů, jedná se o problém v elektronice řídící jednotky a je potřeba zásah servisního technika