Časté dotazy

Sestavení bazénu s konstrukcí

Způsob sestavení bazénu s konstrukcí silně ovlivňuje jeho stabilitu při napuštění a používání. Je hned několik bodů, které byste měli mít na paměti. Níže uvádíme několik z nich:

Obecné informace

Vyrovnaný povrch země

 • Ujistěte se, že zem, na kterou pokládáte bazén, není nijak nakloněná
 • Ujistěte se, že bude okolo bazénu u dostatek místa. Nechte si kolem perimetru bazénu alespoň 1 m prostoru – na kovovou konstrukci (podpěry) a příslušenství (např. filtrace). Zároveň byste měli mít dostatek prostoru i pro pohodlné užívání bazénu.
 • Ujistěte se, že zem, na kterém bude ležet bazén, je rovná.
 • Odstraňte kamínky, větvičky a jiné ostré předměty, abyste se vyhnuli případnému poškození bazénu.
 • Pokládejte bazén pouze na tvrdý povrch jako například kachličky, aby bez problému unesl váhu napuštěného bazénu.
 • Měkký, písčitý nebo nestabilní povrch způsobí propad konstrukce, což může negativně ovlivnit stabilitu celého bazénu.

Podložka pod bazén

Vždy pokládejte bazén na podložku, abyste předešli poškození dna bazénu. Většina bazénů má podložku přibalenou v balení. Pokud ji v balení nemáte, lze použít pod bazén jakoukoli jinou plachtu.

Rozložení bazénového pláště a konstrukce

 • Sestavujte bazén s konstrukcí alespoň ve dvou lidech
 • Rozložte plášť tak, aby byl přesně uprostřed podložky a okolo okrajů měl stejně velký prostor
 • Položte všechny části konstrukce okolo bazénového pláště
 • Pozor! Netahejte konstrukci ani plášť bazénu po zemi, mohli byste je poškodit.
 • Netahejte bazénový plášť za rukávy, upevňovací pásy ani za bazénové řemínky.

Nasouvání konstrukce do pláště

 • Nechte bazénový plášť na chvíli na slunci, aby PVC materiál trochu změkl. Konstrukce se bude lépe nasouvat do pláště.
 • Posypejte tělový pudr (mastek) na kovovou konstrukci před nasouváním, abyste co nejvíce předešli slepení konstrukce a pláště. Zjednoduší se tím i následné vyndávání tyčí z rukávů při rozkládání bazénu na konci sezóny.
 • Nejdřív vložte do rukávů horizontální tyče konstrukce, potom nasaďte T-spoje a poté rohové díly. Nakonec můžete nasadit nohy a boční podpěry.

Napouštění vody do bazénu

 • Před napouštěním zkontrolujte, že je vypouštěcí ventil z vnitřní i z vnější strany bazénového pláště pořádně uzavřený.
 • Upevňovací pásy, „U“ podpěry a/nebo vertikální nohy by měly být kompletně natažené a narovnané.
 • Napusťte bazén do výšky 3 cm a překontrolujte, jestli někde neuniká voda a zda se výška hladiny výrazně nesnižuje.
 • Dno bazénu by mělo být co nejvíc rovné – ohyby pláště můžete narovnat tak, že z prostředka vytlačíte přehyby směrem ven ke vnějšímu okraji. Toto dělejte pouze bosýma nohama
 • Pokud nikde neuniká voda a dno je narovnané, pak můžete dopustit zbytek vody. Napusťte bazén do úrovně jednobarevného rukávu. Během napouštění je důležité, abyste upravovali konstrukci tam, kde je to bude potřeba. Průběžně kontrolujte, zda jsou upevňovací pásy stále natažené a narovnané.
 • Když se ohýbají vertikální nosníky směrem do bazénu, stačí dál dopouštět vodu. Díky vodnímu tlaku se nosníky samy narovnají do správné pozice.

Doplňující informace:

Upevňovací pásy, boční podpěry a nohy

 • Ujistěte se, že jsou upevňovací pásy kompletně natažené a narovnané po celé jejich délce.
 • Zkontrolujte, že jsou boční podpěry a/nebo nohy bazénu narovnané.
 • Během napouštění vody do bazénu průběžně tyto body kontrolujte.

Podklad pod podpěru „U“

 • Pokud bazén nestojí na betonu, pak podložte podpěru „U“ dřevěnou deskou (či použijte jinou desku, tř. tlustou dlaždici). Ta zabraňuje skluzu podpěr a propadu do země.
 • Ujistěte se, že mají desky rozměr min. 34 x 34 cm, aby mohly podepřít celou stranu „U“ podpěry.
 • Desku vždy zakopejte do úrovně povrchu země, aby byl celý bazén i s konstrukcí na stejné úrovni.
 • Pokud desky nezakopete do země, pak budou podpěry položené ve vyšší úrovni než zbytek bazénu. Tím ovlivníte stabilitu konstrukce a podpěra se může ohnout nebo i zhroutit.

Rohový díl

Bazén je navržen tak, aby se rohové díly mohly hýbat. Bazénový rám tak lépe absorbuje tlak, když je bazén používán a voda se houpe do stran. Všechny rohové díly tedy musí být uvolněné (schopné pohybu). Pokud je rohový díl zaseklý:

 • Zatlačte rohový díl dovnitř, dokud se scvaknutím díl neuvolní.
 • Ujistěte se, že je bazén postavený správně podle uživatelského manuálu.